Coaching

Bij een coachingstraject doen we eerst een nulmeting/ inventarisatie van de werkzaamheden op de werkvloer.
Daarna gaan we over tot een praktisch uitvoerbaar advies. Volgende stap in het proces is de ¨ coaching on the job ¨ van de medewerker(s) in de praktijk.
Vervolgens gaan we over naar ¨learning by doing it¨ door de medewerkers met ondersteuning van de culinaire coach. Volgende stap in het traject is  ¨doing it by yourself ¨
De medewerkers gaan zelf aan de slag in het traject waarbij de culinaire coach op de achtergrond blijft maar wel aan- en bijstuurt.
Als laatste stap borgt de culinaire coach de werkwijze en procedures en stelt zo nodig bij.
Dit alles om de beleving van smaken te laten gelden als hoogste doel.
 
Wilt u meer weten over deze unieke manier van Coaching en of uw bedrijf of keuken dringend behoefte heeft aan een onafhankelijk klankbord?
 

Culi Coaching biedt u een frisse blik op uw dagelijkse routines!